ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

ای-پرو پلاس A-Pro Plus

ای-پرو پلاس A-Pro Plus

A-Pro Plus چیست؟

ای-پرو پلاس فرتاک ، ترکیبی سودمند از پروبیوتیک و مواد معدنی کیلاته

در صنعت پرورش طیور هدف اصلی دستیابی به بهترین عملکرد تولید و حفظ سلامت پرندگان است. این صنعت امروزه به علت افزایش توان ژنتیکی پرندگان جهت بهبود تولید و همچنین تغییر روش پرورش از حالت نیمه صنعتی به صنعتی و در نتیجه آن افزایش فشار و استرس به گله برای تولید بیشتر و سودمندتر، بیش از پیش با عوارض متابولیک و عفونی روبرو است.

از این رو برای دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی پرندگان، عوامل بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهمترین این مسائل توجه به تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت دستگاه گوارش و استفاده صحیح از مواد معدنی به عنوان یک جز اصلی از جیره غذایی پرندگان است.

مطلب پیشنهادی: پروبیوتیک چیست و چه اهمیتی در صنعت طیور دارد؟

◄ مزایای استفاده از A-Pro Plus

 

چرا ای-پرو پلاس فرتاک؟

ای – پرو پلاس فرتاک به دلیل دارا بودن اجزاء منحصر به فرد شامل مواد معدنی کیلاته با ارزش بیولوژیکی بالا و سویه های پروبیوتیک شامل باسیلوس سابتیلیس، انتروکوکوس فاسئوم و لاکتوباسیلوس کاسئی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس است که می تواند به افزایش بهره وری خوراک در دستگاه گوارش، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، استحکام بافت اسکلتی و همچنین افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک شایانی نماید.

پژوهش ها نشان داده اند با توجه به حضور ۷۰ درصد سلول های سیستم ایمنی در طول دستگاه گوارش، استفاده از پروبیوتیک در گله های تجاری که با مشکلات متعددی روبرو هستند، منجر به تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماری می شود.

 

ای-پرو پلاس فرتاک چگونه موجب بهبود عملکرد می شود؟

 
باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis)

سویه باسیلوس سوبتیلیس موجب اختلال در متابولیسم باکتری های بیماری زایی همچون باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس به عنوان عامل اصلی بروز تورم نکروتیک می شود، لذا باعث می شود که باکتری های مضر موجود در دستگاه گوارش پروتئین کمتری را به مواد نامطلوبی همچون آمونیاک تبدیل کنند. از سوی تحقیقات نشان می دهند حضور این سویه بواسطه ترشح آنزیم های تریپسین، پروتئاز، لیپاز و آمیلاز، سبب افزایش استفاده از ماده خشک ،بهبود ضریب تبدیل غذایی، حفظ سلامت دستگاه گوارش، ممانعت از رشد باکتری بیماری زا و کاهش رطوبت بستر می شود

باکتری انتروکوکوس فاسئوم (Enterococcus faecium)

انتروکوکوس فاسیوم می تواند سلامت میزبان و عملکرد رشد را از طریق تولید اسیدهای آلی، پراکسید هیدروژن و باکتریوسین و همچنین مهار تکثیر باکتری های بیماری زا و در نتیجه آن افزایش ایمنی میزبان بهبود بخشد. پژوهشگران معتقدند این سویه باکتری بصورت کاملا تخصصی تعادل میکروفلورای روده را حفظ و باعث بهبود وضعیت سیستم ایمنی بدن از طریق افزایش میزان ایمینوگلوبین ها می شود. از مزایای کلی حضور این باکتری در خوراک می توان به تحریک سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر بیماری، کاهش مصرف آنتی بیوتیک، کاهش هزینه های تولید و ایجاد تعادل در میکروفلورای روده اشاره کرد.

 
باکتری لاکتوباسیلوس کاسئی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei )

خانواده لاکتوباسیلوس ها از طریق تولید متابولیت های ثانویه و مکانیسم حذف رقابتی می تواند رشد و فعالیت باکتری های بیماری زا همچون سالمونلا، اشرشیاکلی، کلی فرم و کمپیلوباکتر ژژونی را متوقف کند.

از سویی دیگر مصرف لاکتوباسیلوس ها به عنوان میکروفلورای بومی دستگاه گوارش، موجب افزایش طول پرز روده باریک، افزایش جمعیت باکتری های مفید، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، کاهش تلفات در هنگام درگیری با بیماری ها و افزایش یکنواختی گله می گردد.

مواد معدنی کیلاته و ای-پرو پلاس فرتاک

ای-پرو پلاس فرتاک شامل مواد معدنی کیلاته شامل سلنیم آلی، مس آلی، روی آلی، منگنز آلی، کروم آلی و آهن آلی.

که اثرات مثبت آن ها بر عملکرد حیوان به طور عمده مربوط به زیست فراهمی بالاتر نسبت به منابع معدنی می باشد. مطالعات نشان می دهند که اتصال مس، روی، آهن، منگنز و کروم با اسیدهای آمینه و پپتیدها می تواند زیست فراهمی این مواد معدنی را افزایش دهد، در نتیجه می توان بهبود رشد، افزایش استحکام بافت اسکلت، کاهش لنگش و پروزیس در گله، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، افزایش نرخ جوجه درآوری و بهبود نهایی عملکرد کلی گله های طیور را انتظار داشت.

توصیه مصرف

0/5 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک

نوع بسته بندی

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی لمینت دولایه

ترکیبات

مواد معدنی کیلاته شامل سلنیم آلی، مس آلی، روی آلی، منگنز آلی، کروم آلی و آهن آلی.
پروبیوتیک Enterococcus faecium Bacillus subtilis, , Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus (4*108 cfu/g)

ملاحظات مصرف

بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
در جای خشک و خنک نگهداری شود

ای-پرو پلاس

ای-پرو پلاس فرتاک ، ترکیبی سودمند از پروبیوتیک و مواد معدنی کیلاته

در صنعت پرورش طیور هدف اصلی دستیابی به بهترین عملکرد تولید و حفظ سلامت پرندگان است. این صنعت امروزه به علت افزایش توان ژنتیکی پرندگان جهت بهبود تولید و همچنین تغییر روش پرورش از حالت نیمه صنعتی به صنعتی و در نتیجه آن افزایش فشار و استرس به گله برای تولید بیشتر و سودمندتر، بیش از پیش با عوارض متابولیک و عفونی روبرو است.

از این رو برای دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی پرندگان، عوامل بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهمترین این مسائل توجه به تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت دستگاه گوارش و استفاده صحیح از مواد معدنی به عنوان یک جز اصلی از جیره غذایی پرندگان است.

مطلب پیشنهادی: پروبیوتیک چیست و چه اهمیتی در صنعت طیور دارد؟

چرا ای-پرو پلاس فرتاک؟

ای – پرو پلاس فرتاک به دلیل دارا بودن اجزاء منحصر به فرد شامل مواد معدنی کیلاته با ارزش بیولوژیکی بالا و سویه های پروبیوتیک شامل باسیلوس سابتیلیس، انتروکوکوس فاسئوم و لاکتوباسیلوس کاسئی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس است که می تواند به افزایش بهره وری خوراک در دستگاه گوارش، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، استحکام بافت اسکلتی و همچنین افزایش قدرت سیستم ایمنی کمک شایانی نماید.

پژوهش ها نشان داده اند با توجه به حضور ۷۰ درصد سلول های سیستم ایمنی در طول دستگاه گوارش، استفاده از پروبیوتیک در گله های تجاری که با مشکلات متعددی روبرو هستند، منجر به تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماری می شود.

 

ای-پرو پلاس فرتاک چگونه موجب بهبود عملکرد می شود؟

 
باکتری باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis)

سویه باسیلوس سوبتیلیس موجب اختلال در متابولیسم باکتری های بیماری زایی همچون باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس به عنوان عامل اصلی بروز تورم نکروتیک می شود، لذا باعث می شود که باکتری های مضر موجود در دستگاه گوارش پروتئین کمتری را به مواد نامطلوبی همچون آمونیاک تبدیل کنند. از سوی تحقیقات نشان می دهند حضور این سویه بواسطه ترشح آنزیم های تریپسین، پروتئاز، لیپاز و آمیلاز، سبب افزایش استفاده از ماده خشک ،بهبود ضریب تبدیل غذایی، حفظ سلامت دستگاه گوارش، ممانعت از رشد باکتری بیماری زا و کاهش رطوبت بستر می شود

باکتری انتروکوکوس فاسئوم (Enterococcus faecium)

انتروکوکوس فاسیوم می تواند سلامت میزبان و عملکرد رشد را از طریق تولید اسیدهای آلی، پراکسید هیدروژن و باکتریوسین و همچنین مهار تکثیر باکتری های بیماری زا و در نتیجه آن افزایش ایمنی میزبان بهبود بخشد. پژوهشگران معتقدند این سویه باکتری بصورت کاملا تخصصی تعادل میکروفلورای روده را حفظ و باعث بهبود وضعیت سیستم ایمنی بدن از طریق افزایش میزان ایمینوگلوبین ها می شود. از مزایای کلی حضور این باکتری در خوراک می توان به تحریک سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر بیماری، کاهش مصرف آنتی بیوتیک، کاهش هزینه های تولید و ایجاد تعادل در میکروفلورای روده اشاره کرد.

 
باکتری لاکتوباسیلوس کاسئی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei )

خانواده لاکتوباسیلوس ها از طریق تولید متابولیت های ثانویه و مکانیسم حذف رقابتی می تواند رشد و فعالیت باکتری های بیماری زا همچون سالمونلا، اشرشیاکلی، کلی فرم و کمپیلوباکتر ژژونی را متوقف کند.

از سویی دیگر مصرف لاکتوباسیلوس ها به عنوان میکروفلورای بومی دستگاه گوارش، موجب افزایش طول پرز روده باریک، افزایش جمعیت باکتری های مفید، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، کاهش تلفات در هنگام درگیری با بیماری ها و افزایش یکنواختی گله می گردد.

مواد معدنی کیلاته و ای-پرو پلاس فرتاک

ای-پرو پلاس فرتاک شامل مواد معدنی کیلاته شامل سلنیم آلی، مس آلی، روی آلی، منگنز آلی، کروم آلی و آهن آلی.

که اثرات مثبت آن ها بر عملکرد حیوان به طور عمده مربوط به زیست فراهمی بالاتر نسبت به منابع معدنی می باشد. مطالعات نشان می دهند که اتصال مس، روی، آهن، منگنز و کروم با اسیدهای آمینه و پپتیدها می تواند زیست فراهمی این مواد معدنی را افزایش دهد، در نتیجه می توان بهبود رشد، افزایش استحکام بافت اسکلت، کاهش لنگش و پروزیس در گله، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ، افزایش نرخ جوجه درآوری و بهبود نهایی عملکرد کلی گله های طیور را انتظار داشت.

 

میزان مصرف توصیه شده محصول ای-پرو پلاس فرتاک

0/5 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک

شرایط نگهداری

بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید
در جای خشک و خنک نگهداری شود

ترکیبات ای-پرو پلاس فرتاک و نوع بسته بندی

مواد معدنی کیلاته شامل سلنیم آلی، مس آلی، روی آلی، منگنز آلی، کروم آلی و آهن آلی.
پروبیوتیک Enterococcus faecium Bacillus subtilis, , Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus (4*108 cfu/g)

نوع بسته بندی
کیسه های ۲۵ کیلوگرمی