ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

راه‌حل‌های فرتاک

بهبود عملکرد تولید تخم مرغ

بهینه سازی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان جهت افزایش کیفیت محصول نهایی و کاهش استهلاک خط تولید هدف اصلی تولیدکنندگان خوراک در جهت افزایش سوددهی و کاهش
بهبود عملکرد تولید تخم مرغ

افزایش چربی شیر

گاوهای شیری معمولا در اوایل شیردهی به دلیل تولید بالای شیر و مصرف ناکافی مواد مغذی درگیر تعادل منفی انرژی می شوند.
افزایش چربی شیر

سلامت دستگاه گوارش حیوانات

دستگاه گوارش مرز میان محیط داخلی و خارجی بدن جانوران است. اهمیت سلامت دستگاه گوارش طیور در طیور پرورشی بدان جهت است که وظیفه ی دریافت، هضم و جذب مواد مغذی و همچنین جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل بدن را بر عهده دارد.
سلامت دستگاه گوارش حیوانات

مایکوتوکسین ها را بی اثر کنید

گاوهای شیری معمولا در اوایل شیردهی به دلیل تولید بالای شیر و مصرف ناکافی مواد مغذی درگیر تعادل منفی انرژی می شوند.
مایکوتوکسین ها را بی اثر کنید

بهینه سازی تولید خوراک

بهبود عملکرد تولید تخم مرغ

بهینه سازی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان جهت افزایش کیفیت محصول نهایی و کاهش استهلاک خط تولید هدف اصلی تولیدکنندگان خوراک در جهت افزایش سوددهی و کاهش
بهبود عملکرد تولید تخم مرغ

علت چربی شیر پایین در گاو

مایکوتوکسین ها را بی اثر کنید

گاوهای شیری معمولا در اوایل شیردهی به دلیل تولید بالای شیر و مصرف ناکافی مواد مغذی درگیر تعادل منفی انرژی می شوند.
مایکوتوکسین ها را بی اثر کنید

پرورش بدون آنتی بیوتیک

سلامت دستگاه گوارش حیوانات

دستگاه گوارش مرز میان محیط داخلی و خارجی بدن جانوران است. اهمیت سلامت دستگاه گوارش طیور در طیور پرورشی بدان جهت است که وظیفه ی دریافت، هضم و جذب مواد مغذی و همچنین جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل بدن را بر عهده دارد.
سلامت دستگاه گوارش حیوانات

سلامت دستگاه گوارش پرندگان

افزایش چربی شیر

گاوهای شیری معمولا در اوایل شیردهی به دلیل تولید بالای شیر و مصرف ناکافی مواد مغذی درگیر تعادل منفی انرژی می شوند.
افزایش چربی شیر

مایکوتوکسین ها را بی اثر کنید

سلامت دستگاه گوارش پرندگان

بهبود عملکرد تولید تخم مرغ