خوراک آبزیان و روش های غذادهی به انواع ماهیان

روش های غذادهی و تولید خوراک آبزیان باتوجه به رشد جمعیت انسانی، صنعت آبزی پروری و تولید گونه‌های آبزی به عنوان منبع تامین کننده پروتئین جهت تامین نیازهای غذایی با نرخی صعودی رو به افزایش می‌باشد. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان خوار و بار جهانی(FAO) آبزی‌پروری هم در آب‌های داخلی و هم در … ادامه خواندن خوراک آبزیان و روش های غذادهی به انواع ماهیان