ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

قسمت چهارم
/

اسیدی فایرها و بهبود هضم خوراک طیور

طبق نتایج محققین، اسیدیفایرها نقش های مختلفی در هضم و جذب مواد مغذی خوارک طیور دارند. این محصولات با کاهش pH دستگاه گوارش طیور موجب افزایش ترشح آنزیم های هضم کننده پروتئین و کاهش دفع نیتروژن در سالن می شوند. همچنین با افزایش ترشحات پانکراس، موجب افزایش هضم و جذب مواد مغذی خوراک می شوند.

از سوی دیگر، جذب مواد معدنی در pH پایین افزایش می یابد. در نتیجه، جذب فسفر فیتاته در زمان استفاده از اسیدیفایر در دستگاه گوارش طیور افزایش می یابد. اسدیفایر ها با خاصیت آنتی باکتریال خود موجب بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش و ممانعت از تشکیل کولن در بافت دستگاه گوارش می شوند. در واقع با بهبود مورفولوژی دستگاه گوارش و افزایش سطح جذب مواد مغذی عملکرد طیور را افزایش می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *