ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

فعالیت‌های پژوهشی

میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش جانوران در عملکرد بهینه و سلامت آن‌ها نقش مهم و حیاتی دارند. برخی از آن‌ها با تولید ترکیبات مفید از جمله اسیدهای آلی کوتاه زنجیر و فاکتورهای زیستی ضدالتهابی، ترمیم‌کننده و کاهش‌دهنده میکروارگانیسم‌های مهاجم، کمک شایان توجهی در نگهداری سلامت دستگاه گوارش می‌کنند. پروبیوتیک نام عمومی این دسته از میکروب‌ها است. در این کتاب سعی شده است توضیحاتی برای استفاده پژوهشگران و فعالان علاقمند صنعت دام، طیور و آبزیان ارائه گردد که امیدواریم مثمر نتیجه باشد.

محمد اعمی ازغدی | امیر مختارپور

نگاهی به فعالیت های پژوهشی سپهر ماکیان فرتاک تا امروز...

سال ۱۳۹۹

(۱)

ارزیابی عملکرد پلت بایندر غیر رسی در جیره غذایی مرغ تخمگذار بر شاخص قوام پلت و سختی خوراک پلت، طرح حمایت از پایان نامه دانشجویی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

(۲)

ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین آفلاتوکسین B1 توسط توکسین بایندر  A-Guard و تاثیر آن بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۰

(۳)

ارزیابی قابلیت جذب مایکوتوکسین آفلاتوکسین B1 توسط توکسین بایندر  A-Guard و تاثیر آن بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۴)

تأثیر سطوح مختلف اسیدیفایر پودری A-CID بر عملکرد، سلامت دستگاه گوارش، بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمونولوژیکی جوجه‌های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۵)

تاثیر افزودن ضدعفونی کننده خوراک A-Cleanبر عملکرد جوجه های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم دامی

(۶)

تاثیر مکمل A-Shell بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و استحکام استخوان ساق پا  در مرغ های تخمگذار، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۱

(۷)

مقایسه عملکرد مهارکنندگی اسیدیفایر پودری A-Cid با محصولات مشابه خارجی بر باکتری های اشریشیا کلای، سالمونلا تیفیموریوم و استافیلوکوکوس ارئوس، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهرماکیان فرتاک

سال ۱۴۰۱

(۸)

اثرات افزودن ترکیبات مختلف سین بیوتیک و مواد معدنی کیلاته  A-Pro Plus بر عملکرد رشد، صفات لاشه، عملکرد سیستم ایمنی هومورال، جمعیت میکروبی و برخی از فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه تبریز، گروه علوم دامی

سال ۱۴۰۲

(۹)

بررسی اثر اسیدیفایر پودری A-CID  و سین بیوتیک آبزیان A-Pro Fish بر عملکرد رشد، مشخصات لاشه و سلامت دستگاه گوارش  ماهیان قزل آلا، طرح  ارتباط با صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه شیلات

سال ۱۴۰۲

(۱۰)

اثر افزودن مکمل بهبود دهنده سیستم ایمنی A-Pro Calf بر رشد و ایمنی گوساله های شیرخوار هلشتاین، طرح ارتباط با صنعت، دانشگاه کردستان

(۱۱)

ارزیابی عملکرد A-Jumper بر سنتز چربی شیر و پروفایل اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری ، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهرماکیان فرتاک

(۱۲)

بررسی خواص ضدباکتریایی اسیدهای آلی در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی، حمایت از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

(۱۳)

بررسی عملکرد فرمولاسیون ارتقا یافته محصول پلت بایندر غیر رسی A-Bind بر سرعت تولید، شاخص قوام پلت و سختی خوراک طیور، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک با مشارکت کارخانجات همکار

(۱۴)

ارزیابی عملکرد توکسین بایندر هشت جزئی A-Guard Plus بر بی اثر سازی سموم قارچی آفلاتوکسین، زیرالنون، اوکراتوکسین و DON در شرایط مختلف pH  به صورت برون تنی، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک

(۱۵)

بررسی عملکرد پلت بایندر غیر رسی A-Bind بر افزایش شاخصه قوام پلت و سختی انواع خوراک آبزیان، پروژه تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک

هدف

دستیابی به دانش فنی تولید محصول موثرتر و قابل رقابت با برترین تولیدکنندگان جهان