فرتاک ایستاده در آینده
تولید کننده افزودنی های خوراک، دام، طیور و آبزیان

فرتاک؛ ایستاده در آینده

فرتاک؛ ایستاده در آینده

شرکت فرتاک با توجه به ارزش های سازمانی خود، توجه مستمر و توسعه خدمات خود به مشتریان را مأموریت خود می داند و در این راستا با راه اندازی باشگاه مشتریان فرتاک موفق به ارتباط مستمر و پیوسته با مشتریان خودش شده است، که این مهم زمینه کسب رضایت مشتریان فرتاک را در بلند مدت فراهم نموده است.

پیش به سوی تولید سالم، سودآور و پایدار

افزودنی های با کیفیت خوراک

10

محصول اختصاصی

200

مصرف کننده

2000

فروش مداوم

15

طرح پژوهشی

مراکز علمی و تحقیقاتی همکار