ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت سپهر ماکیان فرتاک

مهمترین و گسترده ترین بخش این شرکت از نظر فعالیت و نیروی انسانی است. این واحد با بهره گیری از مشاوران دانشگاهی و کارشناسان مشرف به امور تحقیقاتی در زمینه های دام، طیور، آبزیان و فرآوری خوراک با هدف ارزیابی مداوم محصولات تولیدی، ارائه محصولات جدید، انجام فعالیت های پژوهشی هدفمند در راستان دستیابی به دانش فنی اختصاصی و ترویج دانش روز در جهت آگاه سازی مصرف کنندگان مشغول به کار است.

کارشناسان بخش تحقیق و توسعه با پشتیبانی و ارزیابی مداوم محصولات و ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه مصرف و عملکرد محصولات شرکت همواره آماده به کار هستند.

همچنین واحد تحقیق و توسعه همواره آماده همکاری با محققان و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه طرح های پژوهشی می باشد. این شرکت تا کنون بیش از 15 پروژه تحقیقاتی را با همکاری مراکز تحقیقاتی و واحد تحقیق و توسعه شرکت های همکار انجام داده است.

اعضا بخش تحقیق و توسعه

مهندس-مهدی-احسانی.jpg
مهندس مهدی احسانی کارشناس ارشد تغذیه دام - مدیر تحقیق و توسعه
دکتر-محمد-صدقی.jpg
دکتر محمد صدقی دانشگاه صنعتی اصفهان - مشاور تحقیق و توسعه بخش طیور

مدیر بخش تحقیق و توسعه

مهندس-مهدی-احسانی.jpg

مهدی احسانی

کارشناس ارشد تغذیه دام
دکتر-محمد-صدقی.jpg
دکتر محمد صدقی دانشگاه صنعتی اصفهان - مشاور تحقیق و توسعه بخش طیور

جدید ترین مطالب