ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

تغذیه مرغ مادر و کیفیت جوجه درآوری
اصول تغدیه مرغ مادر

تغذیه مرغ مادر و کیفیت جوجه درآوری

 تغذیه مرغ مادر به دلیل حساسیت های پرورشی که در این طیور صنعتی قرار دارد یکی از مطالب حائز اهمیت میباشد. بهبود نرخ جوجه درآوری که از مهمترین اهداف تغذیه ای است مسئله مورد بحث در این مقاله می باشد.

سلنیم در تغذیه مرغ مادر و تاثیر آن بر جوجه درآوری

اهمیت سلنیوم

سلنیوم یا (Se) مدت هاست که به عنوان یک ماده ی مغذی لازم و ضروری شناخته شده است که نقش مهمی در سلامت و بهره وری حیوانات دارد. در واقع سلنیوم نقش مهمی را در افزایش پاسخ ایمنی ایفا می کند.

 

منابع تامین سلنیوم

به طور کلی سلنیوم در بین مواد معدنی کم مصرف قرار می گیرد، با این وجود، افزودن آن به خوراک دام و طیور پرورشی لازم است. از منابع متداول آن جهت مکمل سازی جیره طیور عبارت اند از: سلنیت سدیم، سلنات سدیم، ال- سلنو متیونین و مخمر حاوی سلنیوم در جیره می باشند.

دو منبع اصلی سلنیوم در جیره ی غذایی وجود دارد که شامل منابع آلی یا کیلاته و غیر آلی می باشد. منبع آلی آن شامل قابلیت دسترسی و خواص آنتی اکسیدانی بالاتر، میزان تجمع بیشتر در تخم مرغ و بافت بدن و سمیت کمتری نسبت به ترکیبات غیر آلی می باشد.

هر چقدر میزان سلنیوم در تخم مرغ بالاتر باشد، میزان توزیع آن در بین بافت های در حال رشد در طول دوران جنین زایی بیشتر خواهد بود. این ماده منجر به بهبود کارایی سیستم ایمنی و خواص آنتی اکسیدانی در جوجه ها می شود.

نشانه های کمبود سلنیوم چیست؟

کمبود سلنیوم باعث تراوش آب در زیر پوست، بیماری عضلانی و سنگدان، بی رنگی و ضعف ماهیچه های اسکلتی می شود. باید توجه داشت که بروز و کمبود سلنیوم، در اثر تنش های محیطی تشدید می شود.

 

مسمومیت سلنیوم در مرغ ها

باید از مصرف بیش از حد سلنیوم در جیره به دلیل ایجاد مسمومیت در سطح بالا جلوگیری کرد و دستکاری متعدد جیره ای برای جلوگیری از این اتفاق باید صورت گیرد.

سلنیوم کیلاته یا ال- سلنومتیونین چیست؟

یافته های اخیر نشان داده است که ال- سلنومتیونین، یک شکل خاص از سلنیوم آلی است که می تواند عملکرد مرغان مادر را تا حد بالایی بهبود بخشد. استفاده از این مکمل در گله های مادر باعث بهبود کیفیت اسپرم خروس، بهبود باروری و جوجه کشی، بهبود سلامت و عملکرد جوجه ها می شود.

به طور خاص ال- سلنومتیونین در بخش هایی از پروتئین تخم مرغ و بافت های حیوانی وجود دارد و به عنوان یک مخزن برای نیازهای آینده جوجه ها عمل خواهد کرد. این امر سبب خواهد شد که متابولیسم بدن از سلنیوم به طور موثرتری استفاده کند.

 

اثر تغذیه مرغان مادر بر جوجه چیست؟

ترکیب تخم مرغ تولید شده توسط مرغان مادر به طور مستقیم با کیفیت جوجه های تازه هچ شده مرتبط است. تجزیه و تحلیل های ژنی نشان داده است که این تاثیر در روزهای اولیه زندگی جوجه ها بیشتر مشخص می شود.

تغذیه ی مادر تاثیر عمیق و طولانی بر رشد و نمو جوجه ها در دوره پرورش پیش رو دارد. این فرایند برنامه ریزی تغذیه مادری نامیده می شود که باعث بهبود تنظیم بیان ژن ها در جوجه ها می شود.

بر این اساس، سلنیوم در بسیاری از فرآیندها دخیل است و نشان داده شده است که مکمل های سلنیوم آلی به ویژه برای گله های مادر باعث بهبود فرآیندهای متابولیک در جوجه ها می شود.

 مطلب پیشنهادی: ۹ نکته مهم برای افزایش کیفیت ظاهری تخم مرغ

نتایج یک مطالعه بر روی مرغ های مادر تخمگذار

بر اساس گزارشات، مطالعه ای به منظور بررسی اثرات مکمل های سلنیت سدیم و ال – سلنو متیونین در رژیم غذایی مرغان تخمگذار در شهر توگو (آفریقای جنوبی) صورت گرفت که نقش این مکمل ها را بر وضعیت فیزیولوژیکی، ایمنی و عملکرد جوجه ها نشان داد.

در این آزمایش پرندگان در 5 تیمار با 4 تکرار قرار گرفتند و به هر تکرار 10 مولد اختصاص داده شد.

 

تیمارها

  • تیمار (T0) یا گروه شاهد که دارای رژیم غذایی پایه بودند.
  • تیمار (T1) رژیم غذایی پایه + سلنیت سدیم 0.1 میلی گرم
  • تیمار (T2) رژیم غذایی پایه + سلنیت سدیم 0.2 میلی گرم
  • تیمار (T3) رژیم غذایی پایه + ال-سلنو متیونین 0.1 میلی گرم
  • تیمار (T4) رژیم غذایی پایه + ال- سلنو متیونین 0.2 میلی گرم

آزمایش

مدت زمان این آزمایش به طور کلی 11 هفته بود که در طی آن 900 تخم مرغ جوجه کشی جمع آوری و در شرایط استاندارد از نظر دمایی (37.5 درجه سانتی گراد) و رطوبت نسبی (60%) قرار گرفتند و انکوبه شدند.

در روز 18 تخم مرغ ها بررسی شدند و آنهایی که جنین زنده داشتند جدا شدند و به سبد های جوجه کشی منتقل شدند.

در طی 3 روز آخر جوجه کشی نیز تخم ها را هر 3 ساعت به صورت جداگانه ازنظر شرایط مختلف جوجه کشی مورد بررسی قرار دادند.

سپس جوجه ها به مدت 4 هفته در رژیم غذایی بدون سلنیوم پرورش یافتند که در طی آن یک سری داده به دست آمد و در پایان نتایج در یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

  • هیچ اثر معنی داری در وزن جوجه های یک روزه و کیسه ی زرده تیمارهای مختلف مشاهده نشد.
  • میانگین افزایش وزن روزانه (ADG) و ضریب تبدیل خوراک (FCR) در گروه های تحت تیمار با ال- سلنو متیونین نسبت به سایر گروه ها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که گروه های تیمار شده با ال- سلنو متیونین نسبت به سایر گروه ها در وضعیت بهتری قرار داشتند.

 

 

نتیجه:

سلنیوم موجود در رژیم غذایی مرغان مادر، اثر قابل توجهی بر روی فرزندان دارد و پس از هچ تاثیر آن برای مدت طولانی باقی می ماند. استفاده از منابع کیلاته یا آلی سلنیوم تاثیر بهتری ایجاد می کند.، به طوری که استفاده از ال- سلنو متیونین در مقایسه با سلنیت سدیم تاثیر بهتری بر رشد جوجه ها دارد.

به طور کلی در شرایط پرورش صنعتی وجود استرس های مختلف مانند تراکم بالا، مدت زمان روشنایی زیاد، واکسیناسیون، کمبود های تغذیه ای و بیماری ها، موجب کاهش عملکرد گله، افت توانایی سیستم ایمنی، کاهش کیفیت پوسته ی تخم مرغ، کاهش پرزها و جمعیت باکتری های مفید روده می شود.

محصول A-Shell شرکت سپهر ماکیان فرتاک دارای مواد معدنی کیلاته از جمله سلنیم می باشد. این محصول با توجه به ارزش بیولوژیکی و جذب بالا می تواند باعث افزایش بهره وری خوراک در دستگاه گوارش، بهبود سیستم ایمنی و سیستم اسکلتی، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و عملکرد گله شود.

A-Shell هیچ گونه تداخل دارویی با سایر ترکیبات و افزودنی ها ندارد، بلکه موجب اثر گذاری این ترکیبات می شود.

مزایای استفاده از ای – شل

1-افزایش نرخ جوجه در آوری و بهبود عملکرد نتاج در مرغان مادر

2-تقویت سیستم ایمنی از طریق افزایش سطح ایمنوگلوبولین ها

3-دسترسی سریع مرغان تخم گذار و مرغان مادر به مواد معدنی به سبب افزایش جذب روده ای

5-کاهش لنگش در گله

6-تامین مواد معدنی و عناصر کمیاب موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ و در نتیجه کاهش تخم های ترک خورده یا لمبه

7-کاهش هزینه ناشی از بیماری ها و حذف تخم مرغ ها

مطالعات نشان داده است که اتصال مس، روی، آهن و منگنز با اسید های آمینه و پپتیدها می تواند زیست فراهمی مواد معدنی را افزایش دهد؛ که سبب افزایش نرخ رشد، بهبود در تولید مثل، افزایش کیفیت پوسته ی تخم مرغ و افزایش سلامت عمومی در حیوانات می شود.

مطلب پیشنهادی: راهکار های بهبود تولید تخم مرغ

در کنار توجه به اصول تغذیه ای در پرورش مرغ های تخم گذار باید به استانداردهای دیگر پرورش این طیور نیز توجه نمود. یکی از این موارد توجه به اصول طراحی ساخت و تجهیز سالن های پرورش مرغ های مادر میباشد. در مطلب زیر به برخی از این استاندارد ها پرداخته شده که مطالعه آن را به شما پیشنهاد میکنیم.

استاندارد های راه اندازی مرغداری با هدف پرورش مرغ مادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین ها