ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

تلفن تماس

۰۵۱۳۶۵۱۹۱۰۰

سلامت روده و نقش آن در افزایش بازدهی تولید تخم مرغ
سلامت روده

سلامت روده و نقش آن در افزایش بازدهی تولید تخم مرغ

سلامت روده نقش قابل توجهی در افزایش بازدهی و سلامت مرغ های تخم گذار دارد. در این مقاله قصد داریم به علل اهمیت و راهکارهای افزایش سلامت روده و دستگاه گوارش مرغ تخمگذار بپردازیم. با ما همراه باشید.

سلامت روده نقش قابل توجهی در افزایش بازدهی و سلامت مرغ های تخم گذار دارد. در این مقاله قصد داریم به علل اهمیت و راهکارهای افزایش سلامت روده و دستگاه گوارش مرغ تخمگذار بپردازیم. با ما همراه باشید.

اهمیت سلامت روده در افزایش بازدهی تولید تخم مرغ

مقدمه                                      

تخم مرغ، مقرون به صرفه ترین منبع تأمین پروتئین در جهان است. و به طور گسترده ای تولید و مصرف می شود. برای تأمین تقاضا با بهبود کیفیت تخم مرغ (پوسته، سفیده، زرده و طعم تخم مرغ) می توان نیاز مصرف کنندگان را برآورده کرد. ژنوتیپ، جیره، محیط پرورشی، نحوه ی مدیریت، بیماری ها و عملکرد دستگاه گوارش از جمله عواملی هستند که در تداوم دوره تولید مرغ تخمگذار تأثیر گذار می باشند.

دستگاه گوارش و روده مرغ تخمگذار

مورفولوژی یا ریخت شناسی روده و میکروارکانیسم های موجود در آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جذب مواد مغذی، تقویت سیستم ایمنی و عملکرد تولید اثر گذار می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهند تعادل مناسب فلور میکروبی روده یک واسط بالقوه در بهبود مشکلات رایج تولید تخم مرغ است.

با درگیری پرنده به بیماری های مختلف و آلودگی به باکتری های بیماری زا در مورفولوژی وعملکرد روده اختلال ایجاد می شود. با کمک ترکیباتی همچون ویتامین ها، مواد معدنی، آنزیم ها، ترکیبات گیاهی و سین بیوتیک ها (پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها )می توان جمعیت میکروارگانیسم های حاکم در روده را به ثبات و تعادل رساند. به دنبال آن با بهبود عملکرد دستگاه گوارش، هضم و جذب مواد مغذی افزایش می یابد. با تأمین احتیاجات مغذی بدن می توان حداکثر عملکرد تولید با کیفیت پوسته مطلوب را از مرغ تخمگذار انتظار داشت.

مقاله پیشنهای: بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ

نقش روده درعملکرد تولیدی تخم مرغ

طبق تحقیقات صورت گرفته کیفیت عملکرد میکروویلی های روده  در مرغ تخمگذار اثرات معنی داری بر بهبود جذب مواد مغذی دارند. در واقع؛ میکروارگانیسم های روده و متابولیت های تولیدی آن ها به عنوان مولکول های سیگنالی تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر روده، کبد، مغز و دستگاه تناسلی و به دنبال آن بر سلامت و کیفیت تخم مرغ دارند. بنابراین؛ سلامت و جمعیت فلور میکروبی دستگاه گوارش نقش بالقوه ای در بهبود و کاهش کیفیت تولیدی تخم مرغ دارد.

شواهد حاکی از آن است که جمعیت میکروبی روده محرک اصلی ایمنی ذاتی و بلوغ سلول های اپیتلیال روده است. ترکیب فلور میکروب های روده متأثر از ژنتیک، جنس، نوع جیره غذایی و محیط پرورش است. با در نظر گرفتن تغییرات فیزیولوژیکی پولت می توان 6 هفته اولیه پرورش را دوره طلائی توسعه سیستم گوارش و ایمنی دانست.

توسعه سیستم ایمنی مرغ تخمگذار

توسعه سیستم ایمنی در مرغ تخمگذار با رشد جمعیت میکروارگانیسم های روده برابری می کند. ترکیب فلور میکروبی دستگاه گوارش متناسب با رشد و توسعه میزبان و سن آن تغییر می یابد.

با افزایش سن و دوره تخمگذاری تغییرات ناخوشایندی در سلامت روده، متابولیسم کبد، عملکرد سیستم ایمنی و تخمدان مرغ تخمگذار ایجاد می شود . امروزه معضل همه پرورش دهندگان در این صنعت افت کیفیت پوسته و سفیده در اواخر دوره تولید و جلوگیری از زیان های اقتصادی آن است.

مقاله پیشنهادی: بهبود عملکرد تخم مرغ

طبق مطالعات انجام شده سن مرغ تخمگذار نیروی محرکه اولیه در تغییرات میکروویلی روده می باشد. در اوج تولید مرغ تخمگذار و افزایش متابولیسم، عملکرد آنتی اکسیدانی کاهش یافته و با افزایش شکل های فعال اکسیژن (تنش اکسیداتیو) تعادل سیستم اکسیداسیون مختل می شود.

 نقش باکتری های مفید روده در عملکرد تولید

باکتری های مفید دستگاه گوارش (گرم مثبت) با تخمیر کربوهیدرات های غیر قابل هضم جیره به اسید های چرب کوتاه زنجیر (SCFA) انرژی روده را افزایش می دهند. در نزدیکی دوره تخمگذاری با افزایش متابولیسم لیپید، میزان جذب مواد مغذی تغییر می یابد. همچنین SCFA با تحریک و تمایز سلول های اپیتلیال روده، افزایش ارتفاع پرزهای روده می توانند سطح جذب مواد مغذی را افزایش دهند.

SCFA همین طور در بهبود جذب و رسوب کلسیم بسیار موثر هستند. 37 درصد از پوسته تخم مرغ را کلسیم تشکیل داده و نقش موثری در کیفیت و ضخامت پوسته تخم مرغ دارد. به طور کلی؛ SCFA به عنوان متابولیت های میکروبی در استفاده از کلسیم و رسوب آن بر تنظیم هموستاز سیستمیک متابولیسم کلسیم و در نتیجه در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ اثر گذار هستند.

میکروبیوتای روده (میکروارگانسیم ها) با تعدیل متابولیسم چربی به خصوص در اواخر دوره تولید بر کیفیت تخم مرغ، زرده و رسوب کلسترول در زرده تأثیر می گذارند. با افزایش باکتری های گرم مثبت (نظیرلاکتوباسیلوس ها) و کاهش pH دستگاه گوارش و مهار رشد و تکثیر باکتری های بیماری زا، جذب مواد مغذی را افزایش داد.

فلور میکروبی روده قبل از تخمگذاری نسبتأ پایدار بوده و در اوج تولید (30-50 هفته) به طور گسترده ای به جمعیت حدودی، باکتری های گرم منفی(62-5/47 درصد)، باکتری های گرم مثبت( 8/30-4/60 درصد) و پروبیوتیک ها ( 2-10 درصد) می رسد. به طوری که، در اواسط دوره تخمگذاری به بعد، با توجه به آنچه در رابطه با تنش های تولید گفته شد، جمعیت باکتری های گرم مثبت کاهش و باکتری های گرم منفی افزایش می یابد.

عوامل موثر بر انتقال آلودگی به تخم مرغ

آلودگی تخم مرغ به باکتری های بیماریزا (اشرشیا کلای و سالمونلا) منجر به عفونت غذایی مصرف کنندگان (انسان ها) شود. درنتیجه مسیر انتقال عمودی میکروبیوتا در طیور از روده مادرشروع شده و از طریق مجرای تخمدان به جوجه ها منتقل می شود(انتقال عمودی بیماری). این مسیر انتقال به طور مستقیم بر کیفیت و ایمنی تخم مرغ تأثیر می گذارد. طبق تحقیقات صورت گرفته انتقال میکروبوتای مجرای تخمدان مادر به جنین عمدتأ از طریق آلبومین می باشد.

باکتر سالمونلا با تغییربیان ژن سیتوکین های موجود در مجرای تخمک منجربه کاهش کیفیت پوسته تخم می شود. در شرایط طبیعی و سلامت دستگاه گوارش، آنزیم تری متیل اکسیداز کبدی، تری متیل آمین ها (TMA) را از بدن حذف می کند. اما با برهم خوردن سلامت و عملکرد دستگاه گوارش TMA به زرده منتقل شده و تخم مرغ بوی بد ماهی می گیرد. طبق مطالعات انجام گرفته سطح TMA در زرده با سطح TMA در سکوم همبستگی مثبتی دارد.

برای حفظ هموستاز مخاط میزبان نیاز به پویایی و تعادل بین سیتوکین های ضدالتهابی و پیش التهابی تولید شده در محیط میکروسکوپی است. در زمان درگیری، با سنتزسیتوکین های پیش التهابی 1L-1b و 1L-6 و تداخل در مهار بیان پروتئین اتصال دهنده کلسیم پوسته CABP-D28K و انتقال کلسیم در مخاط رحم کیفیت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد.

در واقع روده و کبد از نظر آناتومیکی و فیزیولوژیکی مرتبط بوده و محور روده- کبد را تشکیل می دهند و از جمله عوامل اصلی ارتباط این محور، میکروارگانیسم های روده می باشد.

به طور کلی تنظیم محور میکروبیوتای روده و ارتباط آن با کبد و مغز ممکن است یک استراتژی جدید و سیستماتیک برای بهبود کیفیت و سلامت تخم مرغ باشد. در واقع توسعه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولید در مرغ تخمگذار عمدتأ محور هیپوتالاموس- هیپوفیز و گناد ها تنظیم می شود که می تواند عملکرد تولید تخم مرغ را تحت تاثیر قرار دهد.

افزودنی خوراک

پس از ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها به علت خطرات مقاومت باکتریایی حاصله، استفاده از افزودنی های طبیعی نظیر ترکیبات گیاهی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، آنزیم ها و اسیدیفایر  که موجب بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش می شوند رواج یافته است.

افزودنی هایی نظیر اسیدیفایر با کاهش pH دستگاه گوارش و فراهم سازی محیط مناسب برای جذب مواد مغذی و کاهش رشد میکروارگانیسم های مضر و بهبود رشد میکروب های گرم مثبت در بهبود فلور میکروبی و مورفولوژی دستگاه گوارش نقش بسزایی در بهبود عملکرد تولیدی پرنده خواهد داشت. ترکیبات سین بیوتیک، با دارا بودن خواص پری بیوتیک وپروبیوتیکی توأم با هم در رشد و تکثیر باکتری های گرم مثبت بسیار مفید می باشند.

همچنین توکسین بایندرها با جلوگیری از اثر گذاری سموم قارچی بر ایمنی و عملکرد روده و تخمدان، موجب بهبود عملکرد جذب و متابولیسم و تولید مرغان تخمگذار می گردد.

افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و محتوای آن حاصل مجموعه ای از اقدامات مدیریتی و تغذیه ای در سالن پرورش است. در مقاله ۹ نکته برای افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ به موارد مختلفی از این دست پرداخته ایم که میتواند برای شما مخاطبین وزین مجموعه سپهر ماکیان فرتاک سودمند باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین ها